Dom za starije i nemoćne osobe Branovečina

O nama

Dom za starije i nemoćne osobe Branovečina ustanova je koja pruža 24-satnu skrb za starije i nemoćne osobe. U okviru smještaja pružamo mogućnost dnevnog borava našim korisnicima.