Dom za starije i nemoćne osobe Branovečina

Smještaj

Smještaj u domu Branovečina

Smještaj u Domu Branovečina prilagođavamo ovisno o zdravstvenom stanju naših korisnika, budući da smo kroz godine iskustva uočili da postoji potreba za smještaj s jedne strane pokretnih i nepokrenih korisnika koji zbog svojih fizičkih promjena u zdravstvenom stanju nisu više u mogućnosti skrbiti sami o sebi te s druge strane korisnika koji boluju od demencije te smo jedan dio našeg doma namijenili upravo tim korisnicima.


Kapacitet doma je 35 korisnika koji su smješteni u sobama ovisno o zdravstvenom stanju i potrebi medicinskog osoblja za skrbi i njegom. Sobe su opremljene namještajem namjenjenim našim korisnicima, a naša misija je da u suradnji s našim korisnicima i njihovim najmilijima učinimo njihov životni prostor što ugodnijim za život.